29 maart 2018

Wlz-patiënten kleinschalige woonvoorzieningen lopen zorg mis

Verenso heeft samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een brief naar de Tweede Kamer verzonden waarin aandacht gevraagd wordt voor een aantal knelpunten die zich momenteel voordoen met betrekking tot Wlz-zorg in kleinschalige woonvoorzieningen.

Een van de knelpunten is dat met name voor patiënten die thuis wonen of in een kleinschalige woonvoorziening, het volledige aanbod niet blijkt te zijn gewaarborgd. Zo loopt een huisarts er vaak tegenaan dat het voor deze groep moeilijk is om toegang te krijgen tot de specialist ouderengeneeskunde. Patiënten lopen hierdoor noodzakelijke medische zorg mis.

De LHV en Verenso vinden dat ongeacht de plek waar de patiënt verblijft, de toegankelijkheid tot (medische) zorg én behandeling te allen tijde goed geregeld moet zijn. Kleinschalige woonvoorzieningen dienen daartoe adequate care- en cure-voorzieningen te (kunnen) regelen, zodat de patiënt toegang heeft tot de zorg die hij nodig heeft. Dit betekent dat alle Wlz-patiënten moeten kunnen rekenen op de 24/7 inzetbaarheid van een specialist ouderengeneeskunde (of een arts voor verstandelijk gehandicapten) en een verpleegkundige niveau-5.

Naar nieuwsoverzicht