23 maart 2020

Tot nu toe 511 patiënten geregistreerd in COVID-19 registratie Ysis en registratie nu ook mogelijk in EPDs van PlanCare en mijnCaress

Sinds vorige week is het voor specialisten ouderengeneeskunde mogelijk om gegevens over COVID-19 te registreren in het EPD. Naast registratie in Ysis, Ons en Pluriform Zorg (zie ons nieuwsbericht van 20 maart), kunnen gegevens over COVID-19 vanaf nu ook worden geregistreerd in PlanCare van De Heer Software en mijnCaress van Pink Roccade. De gegevens kunnen worden gebruikt om de risico’s binnen uw organisatie vast te stellen en het zorgbeleid aan te passen. 

 
Forse toename in aantal registraties in Ysis

Ysis beheert het EPD van ongeveer 73.000 patiënten in de verpleeghuiszorg door heel Nederland. De COVID-19 registratie gebeurt op vrijwillige basis. Op 23 maart zijn voor 511 patiënten gegevens over COVID-19 ingevuld in Ysis ten opzichte van 258 registraties op 20 maart. Bij 322 patiënten is er sprake van een verdenking van COVID-19. Voor 43 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 middels een test bevestigd. Op vrijdag was dit nog voor 14 patiënten het geval. Met name symptomen als hoesten (79%) en koorts (62%) worden geregistreerd door specialisten ouderengeneeskunde.
 
Bovenstaande resultaten tonen het belang van een goede registratie van COVID-19 in verpleeghuizen in de komende periode. Mogen wij ook op uw medewerking rekenen?

Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht