20 maart 2020

Update behandeladvies: belangrijkste wijzigingen

Er is weer een geupdate versie van het behandeladvies beschikbaar. Hierbij informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen.

  • Aangepast: Persoonlijke beschermingsmiddelen:
    • In verband met schaarste: een stappenplan van het RIVM voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Waarbij tenminste een chirurgisch mondneusmasker en handschoenen worden gedragen. Draag wel een FFP2 masker bij handelingen waarbij veel aerosolen vrij komen.
    • Verlengd en hergebruik van maskers

  • Toegevoegd: Organisatorische maatregelen, deze zijn grotendeels eerder gecommuniceerd via de nieuwsbrief.
  • Aangepast: maatregelen  voor bezoekers naar aanleiding van het kabinetsbesluit d.d. 19 maart

Belangrijkste wijzigen zijn vetgedrukt.

Ten aanzien van de persoonlijk beschermingsmiddelen zijn we ons ervan bewust dat er schaarste is. We zijn intensief bezig om samen met ActiZ, V&VN en ZorgThuis invloed uit te oefenen om hierin verandering te brengen. 

Naar nieuwsoverzicht