12 januari 2021

Toestemmingsformulieren voor vaccinatie in verpleeghuizen

Afgelopen donderdag hebben wij u bericht over de beschikbare brieven en toestemmingsformulieren voor de vaccinatie van patiënten in verpleeghuizen. U vindt de uitleg en de bijbehorende documenten hier. Voor de vaccinatie is twee keer toestemming noodzakelijk van de patiënt of (wettelijk) vertegenwoordiger: 1) voor het vaccineren zelf én 2) voor het aanleveren van vaccinatiegegevens op persoonsniveau aan het RIVM.   

Advies: leg toestemming voor vaccinatie schriftelijk vast

Toestemming voor het aanleveren van vaccinatiegegevens aan het RIVM moet schriftelijk worden vastgelegd. Voor het vaccineren zelf adviseert Verenso om ook een schriftelijk akkoord te vragen. De toestemming voor vaccinatie is namelijk gebonden aan het merk vaccin en het zou zo kunnen zijn dat er meerdere vaccins in verpleeghuizen gebruikt gaan worden. Bovendien is de tijd om bewoners en familie te informeren erg kort.

Om de administratieve lasten beperkt te houden is één toestemmingsformulier ontwikkeld waarop zowel de toestemming voor vaccinatie als de toestemming voor aanlevering aan het RIVM wordt gevraagd aan patiënten of wettelijk vertegenwoordigers.  

Momenteel wordt in overleg met één van de EPD-leveranciers gekeken of het mogelijk is om de toestemming digitaal -op basis van het bestaande toestemmingsformulier- te organiseren via het cliëntportaal. Ook in dit geval is sprake van een schriftelijke toestemming, dit kan zowel digitaal als op papier zijn.

Toestemmingsformulier voor Moderna-vaccin

Zoals eerder aangegeven is de toestemming voor het vaccin merkgebonden. De huidige toestemmingsformulieren op de website gaan uit van vaccinatie met het vaccin van Pfizer/BioNTech. Het toestemmingsformulier voor Moderna wordt deze week aangeleverd door het RIVM. Wij zullen het formulier dan zo spoedig mogelijk op de website plaatsen.  

Meer informatie: Sandra van Beek of Roy Knuiman

 

Naar nieuwsoverzicht