20 maart 2019

Berisping wordt waarschuwing voor arts die euthanasie verleende bij patiënt met vergevorderde dementie

Een arts die euthanasie uitvoerde bij een patiënte met vergevorderde dementie kreeg gisteren van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg de mildere maatregel van een waarschuwing opgelegd. KNMG-voorzitter René Héman: 'De rechter toont zo oog voor het ingewikkelde dilemma waarmee deze arts werd geconfronteerd en waar zij naar eer en geweten in probeerde te handelen.'

Op 17 oktober 2018 heeft Verenso een verkenning gepubliceerd over euthanasie bij gevorderde dementie. Aandacht is er vooral voor de situatie waarin een patiënt eerder een schriftelijk euthanasieverzoek opstelde. Een belangrijke conclusie van de verkenning is dat er helaas geen eenduidige conclusie getrokken kan worden. De wilsverklaring is geen waardebon die op elk moment kan worden ingewisseld, maar draagt bij aan het proces om te komen tot passende zorg rond het levenseinde, waar euthanasie in uitzonderlijke gevallen een onderdeel van kan zijn.

Lees meer

 

 

Naar nieuwsoverzicht