2 augustus 2019

Onvervulde opleidingsplaatsen ouderengeneeskunde vraagt om actieve maatregelen

Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, heeft op 1 augustus j.l. het rapport ‘Specialist ouderengeneeskunde: gat in én op de markt?’ uitgebracht. Hierin wordt gekeken naar het effect van de achterblijvende instroom in de opleiding op het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde in de toekomst.

Sinds 2017 worden er op advies van het Capaciteitsorgaan jaarlijks 186 opleidingsplaatsen tot specialist ouderengeneeskunde beschikbaar gesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze plaatsen worden niet allemaal benut vanwege het ontbreken van voldoende aanmeldingen van kandidaten.

Onbenut potentieel

Uit het rapport blijkt dat het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde in 2034 neerkomt op 33% en in het ‘worst case’ scenario op 44%. Ondanks dit dreigende toekomstbeeld ligt er nog genoeg onbenut potentieel om de instroom in de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde te vergroten. Kansen liggen vooral in het geven van meer aandacht aan ouderengeneeskunde tijdens de basisopleiding geneeskunde, het aantrekkelijker maken van het vak door een positievere framing van de ouderenzorg en een betere beloning. Meer aandacht voor medisch leiderschap en het bieden van goede faciliteiten en secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen eveneens de interesse voor het specialisme vergroten. Alleen zo hebben we straks voldoende specialisten ouderengeneeskunde om de kwaliteit van de ouderenzorg in de toekomst te borgen.

Bekijk ook onze factsheet waarin we de belangrijkste trends en kansen weergeven.

Naar nieuwsoverzicht