21 april 2020

Aanpak bij tekort midazolam in verpleeghuizen

Verenso heeft eerder signalen gehad dat in sommige verpleeghuizen tekorten zijn aan midazolam. Het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) meldt dat er nu geen tekort in Nederland meer is omdat de ziekenhuis-apotheken dit zelf zijn gaan produceren. Hierdoor is voor de komende periode ruim voldoende midazolam beschikbaar.

Als uw instelling toch onvoldoende midazolam geleverd krijgt vanuit de eigen apotheek kan deze apotheek zich wenden tot de ziekenhuisapotheek in de regio.

 

Naar nieuwsoverzicht