1 oktober 2020

Persbericht: Jacqueline de Groot per 1 oktober nieuwe voorzitter van Verenso

Persbericht: Jacqueline de Groot per 1 oktober nieuwe voorzitter van Verenso
Jacqueline de Groot (links) en Nienke Nieuwenhuizen

Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde, is verheugd te kunnen laten weten dat Jacqueline de Groot per 1 oktober het nieuwe gezicht van de vereniging is. Zij neemt het voorzitterschap over van Nienke Nieuwenhuizen die de afgelopen zeven jaar zeer betrokken is geweest bij Verenso en in deze periode veel heeft bereikt.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 14 mei j.l. stemden de leden van Verenso in met de benoeming van de nieuwe voorzitter-bestuurder. De Groot heeft visie op het vak en draagt die ook uit. Bovendien is zij sterk in het inzetten van haar netwerk. Verenso feliciteert Jacqueline de Groot van harte met deze benoeming en heeft alle vertrouwen in een prettige samenwerking.

Over Jacqueline de Groot

Jacqueline de Groot is sinds 1997 actief als specialist ouderengeneeskunde (toen nog verpleeghuisarts). Tot 2017 was zij met name werkzaam in het verpleeghuis, maar sinds die tijd werkt zij in de eerste lijn bij patiënten thuis en in kleinschalige woonvoorzieningen. De Groot is daardoor goed in staat om zich te verplaatsen in zowel vraagstukken binnen als buiten het verpleeghuis.

Naast het werkzaam zijn als specialist ouderengeneeskunde heeft zij zich altijd geïnteresseerd voor de bestuurlijke en organisatorische kant van het vak. Al tijdens haar opleiding was De Groot voorzitter van de toenmalige Vereniging Verpleeghuisartsen in Opleiding (VViO). Na de opleiding zat zij onder meer in het regiobestuur van de Nederlandse Vereniging Verpleeghuisartsen, later Verenso. In de loop der jaren heeft haar werkveld zich meer en meer verlegd naar het landelijke niveau. Zij werd aangesteld als coördinator van de kaderopleiding eerste lijn en bestuurslid van de Landelijke Adviesgroep Eerstelijn Geneeskunde Ouderen (LAEGO, expertgroep van het Nederlands Huisartsen Genootschap).

Hoewel De Groot start in uitzonderlijke omstandigheden, kijkt zij ernaar uit om te beginnen in haar nieuwe rol als voorzitter. “Deze coronacrisis benadrukt alleen maar het belang van het specialisme ouderengeneeskunde. De komende periode ga ik mij inzetten om onze leden te ondersteunen bij het uitvoeren van hun werk. Of dat nu om een praktische handreiking gaat of het behartigen van hun belangen, onder andere in Den Haag”, aldus Jacqueline de Groot.

Afscheid Nienke Nieuwenhuizen

Met de komst van Jacqueline de Groot, is het voor Nienke Nieuwenhuizen na zeven jaar tijd geworden om het stokje over te dragen. Nieuwenhuizen is in deze periode zeer betrokken geweest bij Verenso en heeft de afgelopen jaren veel bereikt. Zo werd bijvoorbeeld onder haar voorzitterschap de zorg door de specialist ouderengeneeskunde opgenomen in de Zorgverzekeringswet. Ook was zij intensief betrokken bij de ontwikkeling van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, de totstandkoming van registratie aan de bron en de ontwikkeling van indicatoren basisveiligheid. De bijdrage die dit leverde aan het leren en verbeteren op de werkvloer had daarbij haar specifieke aandacht. Ook heeft ze, samen met V&VN en NVAVG, de basis gelegd voor de Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg, waarbinnen gewerkt wordt aan een meerjarig kwaliteitsbeleid voor de gehele langdurige zorg.

Ook in de huidige coronacrisis heeft Nieuwenhuizen de expertise van de specialist ouderengeneeskunde op de kaart kunnen zetten. Ze was veelvuldig zichtbaar in diverse media en mocht onder andere een briefing verzorgen voor de leden van de Tweede Kamercommissie. Daarnaast neemt zij, op persoonlijke titel, deel aan het Outbreak Management Team. Wij zijn Nienke Nieuwenhuizen zeer dankbaar voor haar inzet voor onze vereniging. “Ik heb een ontzettend mooie en leerzame tijd gehad bij Verenso”, zegt Nieuwenhuizen. “Maar na zeven jaar is het tijd voor een nieuw geluid. Jacqueline brengt een hoop kennis en ervaring mee; ik denk dat Verenso een goede voorzitter aan haar zal hebben. En uiteraard blijf ik als lid zeker betrokken bij deze mooie vereniging!”

Naar nieuwsoverzicht