24 november 2020

SKILZ van start met ontwikkeling kwaliteitstandaard Wilsbekwaamheid

De Stichting KwaliteitsImpuls Langdurige Zorg (SKILZ), een samenwerkingsverband tussen Verenso, NVAVG en V&VN is, na een opbouwfase van de organisatie, gestart met het ontwikkelen van drie kwaliteitsstandaarden. SKILZ werkt aan het continu en structureel verbeteren van de kwaliteit van de langdurige zorg en betrekt daarbij ook andere stakeholders in de langdurige zorg.

Eén van de drie kwaliteitsstandaarden betreft het onderwerp Wilsbekwaamheid. Cees Hertogh is namens Verenso voorzitter van deze kwaliteitsstandaard. Vicevoorzitter is Katrien Pouls, namens NVAVG. Deze kwaliteitsstandaard gaat de handreiking ‘Beginselen en vuistregels bij wilsonbekwaamheid bij oudere cliënten met een complexe zorgvraag’ vervangen.  De doorlooptijd van de ontwikkeling is circa 1,5 jaar. De eerste werkgroepbijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. De andere twee kwaliteitsstandaarden betreffen Slaapstoornissen en Zelfmanagementondersteuning.
 
Lees meer

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht