26 februari 2021

Kwaliteitsstandaard geriatrische revalidatie in de maak

De zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken tussen thuis en het ziekenhuis in, de kortdurende herstelgerichte zorg, is gebaat bij een landelijke kwaliteitsstandaard. Dat blijkt uit een programmeringsstudie van het Consortium Geriatrische Revalidatie, een samenwerkingsverband van ActiZ, Verenso/kaderartsen geriatrische revalidatie, Amsterdam UMC, LUMC, Universiteit Maastricht en Universiteit Tilburg. Een landelijke kwaliteitsstandaard zal onder meer de huidige praktijkvariatie verminderen, verwacht het Consortium. Lees hier het eindrapport. 

Tweesporenbeleid

Binnen de programmeringsstudie is gewerkt aan een breed gedragen ontwikkelagenda voor een praktisch bruikbare én een goed onderbouwde overkoepelende kwaliteitsstandaard voor de kortdurende herstelgerichte zorg bestaande uit geriatrische revalidatie en eerstelijnsverblijf. Op basis van de resultaten van deze programmeringsstudie is het advies om een tweesporenbeleid te volgen waarbij op de korte termijn een aantal ‘voorlopige standaard beschrijvingen van goede zorg’ ontwikkeld worden op basis van bestaande best practices.

Dit betreft drie basis (generieke revalidatie en herstel, cognitie, observatie en diagnostiek) en drie doelgroep specifieke (CVA, Trauma, Amputatie) beschrijvingen van goede zorg. Voor deze drie doelgroepen is gekozen omdat hiervoor al voldoende bruikbare best practices beschikbaar zijn, maar nog geen landelijke standaard. Voor hartfalen en generieke geriatrische hartrevalidatie zijn nog onvoldoende best practices beschikbaar.

Voor de wat langere termijn komen vier thema’s naar voren waarop doorontwikkeling gewenst is, namelijk: definitieve standaard beschrijvingen van goede zorg (basis en doelgroep-specifiek); revalidatieklimaat en interdisciplinair revalidatieteam; triage en regionale samenwerkingsafspraken en meetinstrumenten en kwaliteitsindicatoren.

Reactie Verenso

De ontwikkelagenda geeft inzicht waar we met elkaar de komende jaren aan verder dienen te werken. Mathieu Prevoo, als bestuurder bij Verenso lid van het Consortium: "De patiënten in de kortdurende revalidatie- en herstelzorg zijn gebaat bij een beschrijving van kwaliteit die landelijk wordt gedragen. Verenso gaat graag aan de slag om de kwaliteit van zorg uit de praktijk van de specialisten ouderengeneeskunde te beschrijven. Met de samenwerking vanuit het Consortium, maar ook met de andere beroepsverenigingen kunnen we kwaliteitsontwikkeling stimuleren vanuit de praktijk en onderzoek." 

Meer informatie: Yvonne Lensink

Naar nieuwsoverzicht