15 februari 2021

Meld uw vakgroep tijdig aan voor visitatie

Is uw vakgroep aan de beurt om zich te laten visiteren in de jaren 2022-2024? Nadert uw herregistratiedatum of die van uw collega’s? Neem dan op tijd contact op met Verenso.

In de jaren 2022-2024 verwachten wij veel visitatie aanvragen. Hoe eerder u zich aanmeldt, Hoe eerder u zich aanmeldt, hoe meer kans er is dat u gevisiteerd kunt worden op de dag van uw voorkeur.

Wij adviseren dat u minimaal een jaar voor de gewenste visitatieperiode contact opneemt met Verenso om de vakgroepvisitatie in te plannen. Dan kunt u op basis van de beschikbare data uw voorkeur aangeven.

Voor meer informatie: visitatie@verenso.nl

Naar nieuwsoverzicht