9 augustus 2022

Aanvullende informatie najaarscampagne vaccinatie COVID-19

Verleden week berichtten we jullie over de najaarscampagne COVID-19 vaccinatie. Hierbij aanvullende informatie over het geven van toestemming. Zoals ook bij de eerdere herhaalvaccinaties kan mondeling om toestemming worden gevraagd maar moet de toestemming worden vastgelegd in het patiëntendossier. Onzeker is nog of er gevaccineerd gaat worden met een bivalent vaccin dat gericht is tegen zowel de omikron- als de Wuhan-virusvariant of met het huidige monovalent vaccin. Het advies is om hier bij de toestemmingsvraag transparant over te zijn. Ook zijn nog geen gegevens bekend over de werkzaamheid van de nieuwe vaccins bij (kwetsbare) ouderen. Momenteel wordt gewerkt aan een update van de LCI-richtlijn COVID-19 vaccinaties. Specialist ouderengeneeskunde Ingrid Pladdet is afgevaardigd als meelezer namens Verenso en houdt voor ons de vinger aan de pols.

Verder werkt het RIVM aan een nieuwe werkinstructie. We informeren jullie als deze wordt gepubliceerd.

Naar nieuwsoverzicht