4 oktober 2022

Brainstorm over duurzaamheid

Brainstorm over duurzaamheid

Op 15 september hebben we op het kantoor van Verenso een geslaagde bijeenkomst gehad over duurzaamheid. Tien leden gingen met elkaar in gesprek over concrete acties die genomen kunnen worden om een bijdrage te leveren aan het duurzaam werken in de ouderenzorg.

Onderzoek van onder andere het RIVM laat namelijk zien dat de ouderenzorg bijdraagt bij aan de klimaatverandering. Die impact op het klimaat zit met name in de uitstoot van CO2, afvalmateriaal dat niet hergebruikt kan worden (zoals incontinentiemateriaal) en medicijnresten in drink- en grondwater. De bijeenkomst was opgebouwd rondom de uitkomsten van de enquête over duurzaamheid zoals die in het voorjaar onder leden van Verenso is gehouden.

De discussie richtte zich met name op wat je als individuele specialist ouderengeneeskunde kunt doen, daarbij ondersteund door Verenso. Zo werd er genoemd dat een ambassadeursrol passend kan zijn, waarbij ondersteuning door middel van kennis en best practices op de Verenso website helpend is. Ook kan Verenso als beroepsvereniging contact onderhouden en kennis uitwisselen met andere organisaties.

Op basis van deze bijeenkomst wordt een plan van aanpak geschreven voor de komende drie jaar. We leggen dit plan in december voor aan het bestuur van Verenso, zodat we vanaf januari daarmee aan de slag kunnen gaan.

Ben je geïnteresseerd in dit thema en wil je op de hoogte blijven of een bijdrage leveren, mail dan naar Christine Dijk cdijk@versenso.nl.

Naar nieuwsoverzicht