18 oktober 2022

Deadline accreditatieaanvragen toetsgroepbijeenkomsten 2023 is 14 november

Neem je in 2023 deel aan toetsgroepbijeenkomsten zoals intervisie, FTO of supervisie? En wil je in aanmerking komen voor accreditatiepunten? Dien dan op tijd het jaarplan in!

Onder toetsgroep wordt verstaan een groep die in een vaste samenstelling bijeenkomt zoals toetsgroepen, FTO, intervisie en supervisie. Een van de reglementair vastgestelde eisen voor accreditatie van toetsgroepen is dat minimaal 6 weken voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de toetsgroep bijeenkomsten plaatsvinden een jaarplan wordt ingediend. Op de website van Verenso kun je een Jaarplan-format vinden.

Wanneer de aanvraag te laat wordt ingediend kan deze niet in behandeling worden genomen, hetgeen vervelende gevolgen kan hebben voor de herregistratie. Dien daarom voor het komende jaar uiterlijk 14 november 2022 het jaarplan in via PE-online.

Meer informatie: accreditatie@verenso.nl

Naar nieuwsoverzicht