26 april 2022

Duurzame zorg en de rol van specialisten ouderengeneeskunde

Duurzaamheid komt steeds meer op de agenda van de gezondheidszorg. Vanuit de Green deal duurzame zorg zijn er vier pijlers opgesteld:

  1. CO2 uitstoot zorgsector terugdringen
  2. Circulair werken stimuleren
  3. Medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater verminderen
  4. Gezondheid bevorderen door goede leefomgeving zorginstellingen

Om te inventariseren hoe het onderwerp leeft onder de leden van Verenso, willen we je graag een paar vragen stellen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 3 minuten. De resultaten bespreken we graag tijdens de ALV op 2 juni. Via deze link kan de vragenlijst worden ingevuld. Wil je dit voor 10 mei doen? Alvast dank.

 

Naar nieuwsoverzicht