22 december 2022

Herregistratie in het BIG-register

Aiossen, profielartsen en basisartsen opgelet! Regel vóór 1 januari 2023 je herregistratie in het BIG-register. Bijna 1.000 aiossen en profielartsen hebben zich nog niet aangemeld.

RGS en KNMG publiceerden het bericht over de verplichte herregistratie in het BIG-register. Een aantal aiossen, profielartsen en basisartsen lijken daar niet van op de hoogte en gaan misschien wel hun BIG-registratie verliezen. En dat heeft gevolgen voor opleiding of beroepsuitoefening.

Naar nieuwsoverzicht