20 december 2022

Nieuwe homepage Verenso.nl

Nieuwe homepage Verenso.nl

Zoals jullie wellicht al hebben gezien is de homepage van de Verenso website vernieuwd, of zoals de techneuten zeggen: “cosmetisch aangepast”. In 2023 wordt de inhoudelijk kant van de website doorontwikkeld.

De informatie op de website is vernieuwd. Op de nieuwe homepage sluit de inhoud nu herkenbaar aan op de zes handelingsperspectieven uit de notitie Specialist ouderengeneeskunde 2030. Deze handelingsperspectieven voor de specialist ouderengeneeskunde geven ons richting in wat we nú kunnen doen om voorbereid te zijn op de toekomst. De zes handelingsperspectieven zijn:

 • Opleiding
  Promoten en scholing van het specialisme ouderengeneeskunde

 • Belangenbehartiging
  Het actief inzetten op lobby en promotie van de specialist ouderengeneeskunde intramuraal en extramuraal op basis van passende bekostiging

 • Samenwerking
  Noodzaak van samenwerking en taakherschikking met amdere zorgprofessionals

 • Leiderschap
  Actief leiderschap stimuleren en duidelijke positionering in de zorgorganisatie

 • Kwaliteit
  Actief ontwikkelen van kwaliteit en normenkaders

 • Technologie
  Stimuleren van inzet van technologie om zorg en behandeling doelmatiger in te kunnen zetten


Mochten er naar aanleiding van deze nieuwe indeling vragen of suggesties zijn, neem dan contact op met Judith Heidstra of Ellen Schuit.

 

Naar nieuwsoverzicht