29 november 2022

Subsidie vanuit ZonMw voor inzetten interventies palliatieve zorg

Om mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten een goede kwaliteit van leven te bieden, zijn interventies ontwikkeld die gericht zijn op het verbeteren van de palliatieve zorg.

ZonMw zet vanaf 6 februari 2023 stimuleringssubsidies uit om zorgorganisaties te ondersteunen bij het invoeren van twee van deze interventies in hun eigen praktijk. Organisaties die subsidie ontvangen, ondersteunt Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) met een leerwerkplatform. De subsidie aankondiging komt voort uit programma’s. Om te zorgen dat ontwikkelde interventies en hulpmiddelen in de palliatieve zorg hun weg vinden naar de praktijk, investeren ZonMw en PZNL in implementatietrajecten die zorgorganisaties hierin ondersteunen.

Wil je in februari stimuleringssubsidie gaan aanvragen voor het implementeren van een interventie in de palliatieve zorg binnen jouw organisatie? En heb je nog vragen bij deze subsidieregeling? Kom dan naar de online informatiebijeenkomst op 8 december 2022. De stimuleringssubsidie van het programma Palliantie gaat over het implementeren en borgen van twee interventies voor proactieve zorgplanning in de palliatieve zorg namelijk:

  1. Signaleren en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve zorgplanning (SVP)
  2. Proactieve zorgplanning bij mensen met een verstandelijke beperking

Omdat de regeling volgens ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ is, publiceren zij alvast de subsidieoproep zodat je je zodat u zich als potentiële aanvrager kunt voorbereiden.

Klik hier voor meer informatie.

 

Naar nieuwsoverzicht