12 juli 2022

Update: waar staan we met de cao?

Sinds april 2020 zijn Verenso, LAD en ActiZ in gesprek over beloning en waardering van specialisten ouderengeneeskunde. De cao-onderhandelingen leidde afgelopen maart helaas tot een teleurstellend resultaat. We blikken terug en vooruit.

1.460 leden tekenden de petitie voor de cao  

In de zomer van 2020 werd in een aantal sessie met een klankbordgroep van specialisten ouderengeneeskunde de wensen voor de cao geïnventariseerd. Deze zijn meegenomen in de voorbesprekingen. Tijdens de cao-onderhandelingen in de winter van 2022 werden de wensen kracht bijgezet toen 1.460 specialisten ouderengeneeskunde (in opleiding) zich via een petitie uitspraken voor:

  • Georganiseerde en gefaciliteerde inspraak en invloed binnen de instelling, zodat specialisten ouderengeneeskunde medische verantwoordelijkheid kunnen dragen.
  • Bereikbaarheidsdiensten mét hersteltijd én fatsoenlijke compensatie.
  • Tijd en geld voor professionele ontwikkeling direct en indirect functiegebonden, zoals opleidingen en werken aan (vak)ontwikkeling bij beroepsvereniging.
  • Salarissen en structurele ondersteuning van de medische praktijk die passen bij de (groeiende) verantwoordelijkheid van specialisten ouderengeneeskunde.
Resultaat cao teleurstellend

Helaas leidde de cao-gesprekken niet tot het gewenste resultaat. Enig lichtpuntje is de scholing/ontwikkeling. Alle medewerkers hebben eigen regie gekregen over wat ze nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. Functiegerichte scholing wordt volledig vergoed in tijd en geld. Medewerker en werkgever maken afspraken over welke vergoeding in tijd en geld je krijgt bij niet direct functiegerichte scholing. Het cao-traject heeft echter verder niet geleid tot realisering van specifieke wensen van de specialisten ouderengeneeskunde. Met name afspraken over georganiseerd en gefaciliteerd zeggenschap vanuit het medisch leiderschap van specialisten ouderengeneeskunde hadden we terug willen zien in de cao. De nieuwe regeling bereikbaarheidsdiensten pakt zelfs nadelig uit ten opzichte van de huidige (geldende tot 1 januari 2023) regeling waardoor specialisten ouderengeneeskunde een beroep moeten doen op de hardheidsclausule om er niet op achteruit te gaan. Nieuwe specialisten ouderengeneeskunde vanaf 1 januari 2023 hebben deze laatste mogelijkheid bovendien niet.

Convenant gekoppeld aan de cao

Afgelopen week heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met ActiZ, LAD, FBZ, Zorgthuisnl en Verenso om over de teleurstellende resultaten en het vervolg te praten. ActiZ heeft voorgesteld een convenant tussen LAD, Verenso en ActiZ op te stellen met daarin afspraken over onderwerpen die betrekking hebben op meer waardering voor de specialist ouderengeneeskunde. Deze zou aan de cao gekoppeld moeten worden. Ook is ook afgesproken dat aanvullend op het convenant een deel van de cao delegaties aan tafel gaat om over afspraken in de volgende cao te praten. De deadline voor het convenant is op oktober 2022 gesteld. Wij houden jullie o.a. via de nieuwsbrief op de hoogte.

Meer informatie: Yvonne Lensink

Naar nieuwsoverzicht