14 juli 2022

Verenso werkt aan kwaliteitsbeschrijving geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf

Samen met een klankbordgroep van specialisten ouderengeneeskunde is Verenso begonnen met het opstellen van een kwaliteitsbeschrijving geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en eerstelijnsverblijf (ELV.) Wij geven jullie graag een update.

Begin dit jaar is Verenso gestart met het opstellen van een kwaliteitsbeschrijving van de GRZ en het ELV. Hierin wordt de kwaliteit van zorg beschreven vanuit het oogpunt van de patiëntreis; het handelen van de specialist ouderengeneeskunde als regiebehandelaar staat hierbij centraal.

Afgelopen januari heeft Verenso onder haar leden een enquête afgenomen om de huidige problematiek in de kortdurende herstelgerichte zorg inzichtelijk te maken. Veel specialisten ouderengeneeskunde benadrukken de behoefte om de patiëntenreis in het revalidatie- of hersteltraject te beschrijven.

Op dit moment wordt de kwaliteitsbeschrijving samen met een klankbordgroep van specialisten ouderengeneeskunde opgesteld aan de hand van de volgende aspecten: de start van het traject (inclusief verwijzing en triage), de (multidisciplinaire) behandeling en de voortgang van de patiënt en tot slot het einde van het (revalidatie)traject en de overdracht. De beschrijving wordt multidisciplinair uitgewerkt. Verenso werkt toe naar de oplevering van de kwaliteitsbeschrijving eind oktober 2022.

Meer informatie: Jolande Radstaak

Naar nieuwsoverzicht