29 maart 2022

Visie op bekostiging voor palliatieve zorg door NZa

Visie op bekostiging voor palliatieve zorg door NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft haar visie op bekostiging van palliatieve zorg gepubliceerd. De visie geeft aan hoe bekostiging in de toekomst beter aan kan sluiten bij kwaliteit van leven voor patiënten in de palliatieve fase.

Sinds afgelopen zomer liep een traject om dit in kaart te brengen. Een aantal leden zijn hierbij namens Verenso betrokken geweest in expertsessies en vanuit het bureau zaten we in de klankbordgroep. In het rapport komt bundelbekostiging naar voren als kansrijke optie. Zorgverleners bepalen hierbij samen welke zorgplanning bij patiënten past en hoe het budget wordt ingezet. Lees verder bij de NZa.

Meer informatie: Yvonne Lensink

 

Naar nieuwsoverzicht