8 september 2022

Wanneer zijn accreditatiepunten zichtbaar in PE-online na afronden EIF-traject?

Wij ontvangen regelmatig vragen m.b.t. hoe je je EIF-traject afrondt en wanneer vervolgens de accreditatiepunten hiervan zichtbaar zijn in PE-online. Hieronder leggen we een en ander uit.

Hoe rond ik mijn EIF-traject af?

Na het gesprek met je EIF-coach, kun je het EIF-traject afsluiten. Ter afronding van het EIF-traject moeten zowel de coach als jijzelf een digitale handtekening zetten in Exata. Hoe je deze handtekening zet, kun je teruglezen in de Handleiding EIF voor Exata.

Na het zetten van beide (digitale)handtekeningen ontvangt Verenso automatisch een e-mailbericht dat jouw EIF-traject is afgerond. Op basis van dit bericht kan Verenso de accreditatiepunten toekennen. Exata synchroniseert in de nacht. Het e-mailbericht is daarom pas de volgende ochtend zichtbaar in de Verenso mailbox. Het toekennen van de accreditatiepunten gebeurt niet automatisch maar handmatig. Je kunt ervan uitgaan dat de vijf accreditatiepunten die je voor EIF ontvangt, binnen een week aan je dossier in PE-online zijn toegekend.

Het totale EIF-traject kort in beeld

Het EIF-traject begint met het aanmelden voor EIF via de website van Verenso. Daarna ga je op zoek naar een EIF-coach en plan je een afspraak in. Neem minimaal zes weken de tijd voor het invullen van de zelfevaluatie-vragenlijsten, het uitzetten van feedback-vragenlijsten, het verwerken van de feedback en de uitkomsten van de zelfevaluatie en het omzetten van deze informatie in een concept POP. Zorg ervoor dat de EIF-coach een paar dagen voor het EIF-gesprek alle informatie kan inzien ter voorbereiding op het EIF-gesprek. Na afloop van het gesprek heb je nog tijd nodig om je POP bij te werken op basis van de uitkomsten van het gesprek met de coach en om het traject af te ronden middels de digitale handtekeningen. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om tussentijds jaarlijks je POP te evalueren en bij te stellen. Na vijf jaar meld je je weer aan voor een nieuwe ronde EIF.

EIF in relatie tot SOz visitatie

Verenso adviseert specialisten ouderengeneeskunde die SOz visitatie doen in plaats van vakgroepvisitatie om de deelname aan EIF en SOz visitatie niet te dicht in tijd op elkaar te laten plaatsvinden maar te spreiden in de vijfjarige termijn van een herregistratieperiode. De ervaring leert dat je dan meer profijt uit beide trajecten kunt halen. En dan hoef je niet in eenzelfde periode twee keer feedback uit te vragen aan jouw samenwerkingspartners. Voor zowel EIF als voor SOz visitatie vragen de deelnemers zelf feedback uit aan hun samenwerkingspartners en patiënten (en hun vertegenwoordigers). De daarvoor gebruikte vragenlijsten hebben een andere insteek.

 

Naar nieuwsoverzicht