18 juli 2023

Akkoord op voorstel Cao VVT

De achterban van de onderhandelaar aan de Cao tafel, LAD/FBZ, heeft akkoord gegeven voor de nieuwe Cao VVT. Specialisten ouderengeneeskunde die lid zijn van de LAD/FBZ hebben ook hun stem uit kunnen brengen.

De huidige cao wordt met één jaar verlengd met een aantal wijzigingen zoals 10% salarisverhoging en verbetering van de vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten. Ook de achterbannen van andere werknemersorganisaties en de leden van werkgeversorganisaties hebben ingestemd met het principeakkoord.

De gemaakte afspraken worden komende tijd uitgewerkt in een actuele cao-tekst. Als Verenso hebben we intensief contact met de LAD/FBZ en vermelden zaken die bij onze leden leven.

Lees verder bij FBZ

 

Naar nieuwsoverzicht