30 maart 2023

Cao VVT overleg gestart

Afgelopen maandag zaten de cao-partijen van de cao VVT om de tafel. De werkgevers willen met de bonden praten over een tussentijdse extra loonsverhoging van 10 procent. Eind vorige week heeft ActiZ na beraadt met haar leden mandaat gekregen om de cao open te breken. FBZ/LAD onderhandelt aan de cao-tafel namens specialisten ouderengeneeskunde. Als Verenso hebben we intensief contact met LAD en FBZ en vermelden zaken die bij onze leden leven. Denk naast een loonsverhoging bijvoorbeeld ook aan verbeterde ANW bereikbaarheidsregeling en de recent gemaakte afspraken in het convenant met Actiz over medisch leiderschap.

LAD liet haar leden weten gemengde gevoelens te hebben: “In april vorig jaar hebben de werknemersorganisaties een cao afgesloten met werkgevers die loopt tot en met 31 december 2023. Daarin werd een loonsverhoging afgesproken die nu onvoldoende blijkt te zijn door de fors opgelopen inflatie. Door alle prijsstijgingen hebben werknemers steeds meer moeite om rond te komen iedere maand. Daarom hebben de cao-partijen een paar keer overleg gevoerd om te kijken of werknemers een extra loonsverhoging kunnen krijgen. De werkgevers stellen nu voor een tussentijdse extra structurele loonsverhoging van 10 procent per 1 november 2023 door te voeren, waarbij de looptijd van de cao wordt verlengd tot 31 december 2024.

LAD/FBZ heeft gemengde gevoelens bij dit voorstel en zegt hierover het volgende:

  • Medewerkers krijgen pas aan het einde van het jaar (november) een structurele loonsverhoging en niet nu al, terwijl dat de intentie was van het overleg dat we voerden.
  • Als de cao verlengd wordt tot 31 december 2024, leveren we de loonruimte voor 2024 in. Dat betekent dat er dan geen ruimte is voor een loonsverhoging in 2024.
  • Ondanks dat de werkgevers aangeven dat het manifest 'De medewerker op 1' centraal staat, bevat het voorstel geen materiële verbeteringen zoals een verhoging van de reiskosten, modernisering loongebouw en verhoging van overige vergoedingen. Als we hiermee instemmen, is er geen onderhandelingsruimte om dit soort zaken in 2024 te verbeteren.
  • Daarentegen is de structurele loonsverhoging van 10 procent die de werkgevers aanbieden, samen met de 3 procent loonsverhoging die dit jaar al is gegeven, bij elkaar opgeteld een structurele loonsverhoging van 13 procent. Dat is substantieel en niet iets wat je zomaar kunt weigeren.

De werkgevers hebben herhaaldelijk aangegeven dat de financiële ruimte voor arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen beperkt is. LAD/FBZ heeft van meet af aan benadrukt dat die verbeteringen juist nu, in een periode waarin de druk op de VVT enorm is, noodzakelijk zijn – en dat die verbeteringen bovendien voor álle werknemers in de VVT moeten gelden. Onze intentie is snel weer aan tafel te zitten met alle partijen.”

Specialisten ouderengeneeskunde die lid zijn van LAD kunnen daar hun input geven. We zullen als Verenso de ontwikkelingen in de gaten houden en geven input voor onderhandeling waar nodig.

Meer informatie: Yvonne Lensink

Naar nieuwsoverzicht