23 mei 2023

Visie eerste lijn IZA: graag jouw input!

Verenso is betrokken bij de uitwerking van het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Daarbij werken we samen met partijen aan een visie op de eerste lijn. In de afgelopen maanden is gezamenlijk een discussiedocument opgesteld waarin wordt ingegaan op onder andere capaciteit, organisatie en de samenwerking met andere domeinen.

Dit discussiedocument vormt de basis voor het gesprek over de toekomst van de eerste lijn en de uiteindelijke visie. Om deze reden vinden we het belangrijk dit tussentijdse document aan leden voor te leggen en input te vragen. Deze input nemen we dan mee in de verdere dialoog. Later dit jaar volgt dan nog een officiële consultatie op de gevormde visie.

Focus op een goede positie van de specialist ouderengeneeskunde

In eerste instantie was de rol van de specialist ouderengeneeskunde erg onduidelijk binnen IZA. In het huidige discussiedocument komt de specialist ouderengeneeskunde wel duidelijk terug als belangrijke speler in de eerste lijn. Daarbij is ook ruimte voor de rol van de specialist ouderengeneeskunde als regiebehandelaar. Toch is er nog een groot aantal punten, dat nader moet worden uitgewerkt zodat goede landelijke en regionale afspraken kunnen worden gemaakt.

Wil je input geven op basis van het discussiedocument?

Op basis van het huidige discussiedocument halen we graag input op bij specialisten ouderengeneeskunde die werkzaam zijn in de eerste lijn. Ben je lid van Verenso en wil je meelezen en input geven? Meld je dan voor 5 juni a.s. aan via svanbeek@verenso.nl. Wij sturen je dan meer informatie over het traject en onze aanpak.  

 

Naar nieuwsoverzicht