28 april 2020

Persbericht: Toelaten van bezoek in verpleeghuizen vraagt om doordacht plan

Gisteren maakte minister De Jonge bekend dat hij vanaf 11 mei weer bezoek in verpleeghuizen wil toestaan. Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, was verrast door het benoemen van deze specifieke datum. Hoewel de vereniging de wens deelt om op een toekomstig moment weer bezoek toe te staan, wil Verenso eerst de ervaringen en resultaten van de komende week afwachten. Daar komt bij dat infectiepreventie in het verpleeghuis zeer complex is. Het is dan ook onterecht om aan te nemen dat alleen verpleeghuizen waar geen besmettingen zijn in staat zijn hun hygiënemaatregelen na te leven.

“Natuurlijk zouden ook wij graag willen dat het weer mogelijk is om op een veilige manier gedoseerd bezoekers toe te laten tot het verpleeghuis. Ik denk dat iedereen dat graag wil. Om dit op een goede manier te doen, hebben we een concreet, goed doordacht en gedragen plan nodig. Bovendien moet een aantal randvoorwaarden worden ingevuld”, vertelt voorzitter Nienke Nieuwenhuizen. Als voorbeeld noemt zij de ‘flatten the curve’ in het verpleeghuis. Een dergelijke afvlakking moet zich verder doorzetten. Vanmiddag publiceerde Verenso nieuwe cijfers. Hieruit blijkt dat het aantal besmettingen in verpleeghuizen heel voorzichtig minder snel toe lijkt te nemen in vergelijking met begin april. Toch zien we nog steeds dat het aantal patiënten met COVID-19, of verdenking daarop, toeneemt. Ook het aantal patiënten dat overlijdt neemt helaas nog steeds toe. 

Openstaande vragen

Het is van groot belang dat cliënten en personeel voldoende kunnen worden getest en dat de persoonlijke beschermende middelen (PBM) in voldoende mate aanwezig zijn. “Door het nieuwe verdeelmodel zijn er meer beschermende middelen beschikbaar, maar er is nog steeds sprake van schaarste. De beschermende schorten zijn bijvoorbeeld nog niet voldoende aanwezig. Als we bezoek gaan ontvangen, moet het personeel wel goed beschermd kunnen werken, zowel voor de gezondheid van de inwoners als voor hun eigen gezondheid”, aldus Nieuwenhuizen. “Een bezoekersregeling roept bovendien veel praktische vragen op. Is het nodig dat we bezoekers gaan testen en onder welke voorwaarden? En wie gaat die testen afnemen? Krijgen bezoekers ook PBM en is dat dan voldoende beschikbaar? Allemaal vragen die nog beantwoord moeten worden”.

Landelijke kaders

Overigens is Verenso geen voorstander voor plannen waarin regionale verschillen worden benadrukt. Dat betekent niet perse dat alle verpleeghuizen tegelijk op dezelfde manier 'open' kunnen voor bezoek, maar dat de kaders om te komen tot openstelling wel landelijk hetzelfde zijn. “Infectiepreventie in het verpleeghuis is ontzettend complex”, zegt Nieuwenhuizen. “De suggestie wordt nu gewekt dat alleen verpleeghuizen waar geen besmettingen zijn in staat zijn hun hygiënemaatregelen na te leven. Dat is heel onterecht. Bovendien waren er bij de start van de crisis nauwelijks middelen aanwezig om die infectiepreventie goed uit te voeren in het verpleeghuis.”

Gezamenlijk plan

Omdat de bezoekersregeling zowel wetenschappelijke als praktische vragen kent, pleit Verenso voor een gezamenlijk plan. “Wij roepen de minister op om tot een plan te komen waarin zorgkoepels, professionals, patiëntenorganisaties en de wetenschap samen tot een goed doordacht voorstel komen. Een gezamenlijk plan gaat ons helpen om bezoekers weer op een veilige manier welkom te heten”, sluit Nieuwenhuizen af.

 

Naar nieuwsoverzicht