6 oktober 2020

Stijging COVID-19 in verpleeghuizen zet door

De COVID-19 registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de systemen van Ysis, Ons en Pluriform Zorg.

In totaal zijn op 6 oktober 13.154 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 623 patiënten in vergelijking tot vorige week dinsdag. Dit zijn 366 patiënten met een verdenking op COVID-19 en 257 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Uit de registratie komt naar voren dat tot nu toe 2.043 patiënten zijn overleden; 2.830 patiënten zijn hersteld.

We zien al een aantal weken een stijging in het aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen. Ten opzichte van vorige week dinsdag zien we een verdubbeling in het aantal patiënten dat positief is getest op COVID-19. Ook zien we een toename in het aantal patiënten dat is overleden; 34 patiënten zijn deze week geregistreerd als overleden aan COVID-19. Vorige week was dit aantal 18. Verenso houdt de situatie nauwlettend in de gaten.

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 cliënten. In Ysis zijn tot vandaag (13:00 uur) in totaal 5.546 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 2.029 verdenkingen op COVID-19 en 3.517 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Bij 5.675 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal 1.406 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 1.018 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 388 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 1.834 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd. 

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven.  Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.  

Pluriform Zorg meldt op 6 oktober 1.328 COVID-19 registraties tot nu toe. Hiervan zijn 451 patiënten positief getest op COVID-19; bij 216 patiënten is een verdenking op COVID-19 geregistreerd. Dit zijn in totaal 667 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 230 patiënten uit de registratie overleden; 368 patiënten zijn inmiddels hersteld. Ook in dit systeem kunnen gegevens met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (12:00 uur) 5.157 verdenkingen op COVID-19 en 1.784 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 6.941 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 407 patiënten zijn overleden; 628 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins overlappen.

Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht