29 december 2020

Update registratie verpleeghuizen 29 december 2020 – Blijvende toename van nieuwe besmettingen in verpleeghuizen

De COVID-19-registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de systemen van Ysis, Ons en Pluriform Zorg.

In totaal zijn op 29 december 25.584 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 1.287 patiënten in vergelijking tot vorige week dinsdag. Dit zijn 424 patiënten met een verdenking op COVID-19 en 863 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Uit de registratie komt naar voren dat tot nu toe 3.119 patiënten zijn overleden; 5.315 patiënten zijn hersteld.

Deze week is er weer een fors aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen bijgekomen. Deze week zijn 863 patiënten positief getest op COVID-19; de week daarvoor waren dit 845 nieuwe positieve geteste patiënten. De week daarvoor werden 770 patiënten positief getest. In totaal zijn deze week 114 patiënten geregistreerd als overleden aan de gevolgen van COVID-19 in verpleeghuizen.

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 cliënten. In Ysis zijn tot vandaag (13:00 uur) in totaal 9.923 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 2.632 verdenkingen op COVID-19 en 7.291 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Bij 7.833 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal 2.087 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 1.671 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 416 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 3.337 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd. 

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven.  Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.  

Pluriform Zorg meldt op 29 december 1.950 COVID-19- registraties tot nu toe. Hiervan zijn 779 patiënten positief getest op COVID-19; bij 310 patiënten is een verdenking op COVID-19 geregistreerd. Dit zijn in totaal 1.089 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 297 patiënten uit de registratie overleden; 580 patiënten zijn inmiddels hersteld. Ook in dit systeem kunnen gegevens met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (11:00 uur) 9.391 verdenkingen op COVID-19 en 5.181 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 14.572 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 735 patiënten zijn overleden; 1.398 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins overlappen.

Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht