25 mei 2021

Verenso roept samen met veldpartijen Tweede Kamer op: Vereenvoudig uitvoerbaarheid Wzd

Op donderdag aanstaande behandelt de Tweede Kamer het reparatiewetsvoorstel voor de Wet Zorg en Dwang (Wzd). Verenso heeft samen met de NVAVG, V&VN, ActiZ, VGN, ZorgthuisNL en meerdere cliëntorganisaties een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin we oproepen de Wzd op belangrijke punten te vereenvoudigen.

De zorgbehoefte voor cliënten en uitvoerbaarheid voor professionals moet leidend zijn. Dat betekent volgens Verenso dat het stappenplan uit de Wzd vereenvoudigd moet worden en cliënten samen met professionals moeten kunnen kiezen voor interne of externe deskundigen voor advies, meer mogelijkheden om cliënten over te plaatsen naar GGZ instellingen of vice versa als dit zorginhoudelijk nodig is, zonder dat een nieuwe procedure of machtiging moet worden aangevraagd met alle belasting die daar voor cliënten en professionals bij hoort.

Kortom, meer maatwerk, minder bureaucratie en dezelfde rechtswaarborgen voor cliënten. Verenso doet hier samen met de andere partijen concrete voorstellen voor en dringt bij de Tweede Kamer aan de Wzd hierop bij te stellen.

De uitgebreide brief aan de Tweede Kamer kunt u hier downloaden.

Meer informatie: Roy Knuiman

Naar nieuwsoverzicht