21 april 2022

Betekenis opheffen quarantaine voor medewerkers en bewoners

Afgelopen dinsdag is voor de algemene bevolking ook het quarantaineadvies opgeheven voor niet-geboosterden c.q. bij geen COVID-19 doorgemaakt in 2022. Wat betekent dit voor zorgmedewerkers en bewoners?

Voor zorgmedewerkers zonder klachten die huisgenoot of overig nauw contact zijn van een positief geteste persoon geldt het volgende:

  • Zorgmedewerkers mogen werken (quarantaine is komen te vervallen).
  • Deze zorgmedewerkers nemen een zelftest af op dag 0 en dag 5 en als zij klachten krijgen. Een negatieve zelftest bij klachten dient altijd geconfirmeerd te worden door een PCR test.
  • De zorgmedewerkers dragen in de eerste 10 dagen na blootstelling met de positief geteste persoon tijdens het werk steeds een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II.
  • Zij houden in de eerste 10 dagen na blootstelling met de positief geteste persoon zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van patiënten en collega’s.
  • Indien de uitslag van de zelftest op dag 0 of dag 5 positief is, blijft de positief geteste zorgmedewerker thuis in isolatie in elk geval tot en met de 5e dag na de testafname.

De RIVM handreiking Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis is hierop aangepast.

De expertgroep behandeladvies COVID-19 is van mening dat het huidig advies ten aanzien van quarantaine voor bewoners gehandhaafd kan blijven. Voor niet-geboosterden c.q. bij geen COVID-19 doorgemaakt in 2022 geldt dan nog een quarantaineadvies van 10 dagen. Als, in geval van een uitbraak, quarantaine op een 1-persoonskamer niet mogelijk of niet proportioneel is kan worden gekozen voor bewegingsvrijheid binnen de eigen afdeling. Overweeg verder op basis van proportionaliteit het testen op dag 0 en 5 om de quarantaine te kunnen verkorten. Zie verder het behandeladvies COVID-19.

Meer informatie: Else Poot 

Naar nieuwsoverzicht