1 augustus 2022

Herhaalvaccinatie COVID-19 in het najaar

Herhaalvaccinatie COVID-19 in het najaar

Vrijdag 29 juli heeft door de minister van VWS besluitvorming plaatsgevonden over een nieuwe vaccinatiecampagne COVID-19 in het najaar. 

Het OMT-Vaccinatie (OMT-V) heeft geadviseerd om in het najaar een herhaalprik tegen corona aan te bieden. De aanleiding hiervoor is een mogelijke toename van infecties in het najaar. Voor ouderen vanaf 60 jaar en medische risicogroepen die bij SARS-CoV-2-infectie een verhoogd risico lopen op ernstige ziekte en sterfte is het van belang een herhaalprik te halen. Alle inwoners van een instelling komen voor vaccinatie in aanmerking.

Aanvullend krijgen ook zorgmedewerkers die contact hebben met cliënten een herhaalprik tegen corona aangeboden. Dit geldt ook voor specialisten ouderengeneeskunde die als zelfstandige werken, een groep die op verzoek van Verenso specifiek wordt benoemd. Nadat deze groepen zijn uitgenodigd en de mogelijkheid hebben gekregen een afspraak te maken, wordt de herhaalprik aangeboden aan iedereen van 12-59 jaar die dat wil.

Het interval van 3 maanden na de laatste coronavaccinatie of coronabesmetting blijft bestaan, evenals de 15 minuten wachttijd na de vaccinatie. De beoogde start van de nieuwe vaccinatieronde is half september 2022.

Klik hier voor de Kamerbrief OMT-Vaccinatie.

Bivalente vaccins

Het OMT-V adviseert om bij voorkeur de nieuwe mRNA vaccins van Pfizer en Moderna te gebruiken. Deze bivalente vaccins, gericht tegen zowel omikron als de Wuhan-virusvariant, bieden een bredere bescherming in vergelijking met de monovalente Wuhan-vaccins. Naar verwachting zullen de geüpdatete vaccins in september door de EMA goedgekeurd worden en zijn ze kort daarna beschikbaar.

Uitvoering instellingen

Voor instellingen betekent dit dat zij alle bewoners mogen selecteren en uitnodigen voor deze vaccinatie najaarscampagne. De vaccinatieroute voor instellingen blijft ongewijzigd. Het bestellen van vaccinaties was al verplaatst van SNPG naar RIVM. Instellingen met medische dienst vaccineren hun bewoners zelf, bewoners van instellingen zonder medische dienst worden door de GGD gevaccineerd.

Zorgmedewerkers ontvangen een uitnodiging van hun werkgever en worden op een GGD-priklocatie gevaccineerd.

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht