8 december 2022

Oproep commentaarfase handreiking Uitbraakmanagement

Medio januari start de commentaarfase van de door Verenso ontwikkelde handreiking Uitbraakmanagement. Verenso zoekt een aantal leden die dan de concepthandreiking willen becommentariëren. 

Als onderdeel van het programma ‘Samen werken aan infectiepreventie’ ontwikkelt Verenso een multidisciplinaire handreiking Uitbraakmanagement. Naar verwachting is de concepthandreiking medio januari 2023 gereed voor commentaarfase. Verenso zoekt een aantal leden die deze op dat moment willen becommentariëren. De commentaarfase zal lopen tot eind februari.

De handreiking Uitbraakmanagement heeft als doel verpleeghuisorganisaties de handvatten te bieden om een uitbraak van een infectieziekte zo effectief mogelijk te bestrijden. Hierbij worden de verschillende fases die doorlopen worden tijdens en rondom een uitbraak besproken. De handreiking zal daarbij randvoorwaarden en de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken disciplines omschrijven. Namens Verenso zijn Paul van Houten (werkgroepvoorzitter) en Wilma Albers (werkgroeplid) afgevaardigd.

Indien je geïnteresseerd bent om medio januari of februari de concepthandreiking Uitbraakmanagement te becommentariëren, meld je hiervoor dan uiterlijk op 20 december via info@verenso.nl. Op basis van het aantal aanmeldingen zal de concepthandreiking vervolgens in januari naar een aantal aanmelders toegestuurd worden. Voor het becommentariëren van kwaliteitsinstrumenten ontvang je 2 accreditatiepunten. 

 

Naar nieuwsoverzicht