3 november 2022

Resultaten vragenlijst COVID-19 herhaalvaccinatie

Resultaten vragenlijst COVID-19 herhaalvaccinatie

Twee weken geleden hebben we een vragenlijst uitgezet over de stand van zaken met betrekking tot de COVID-19 herhaalvaccinatie. De vragenlijst is 90 keer ingevuld, waarvoor dank! Hieronder de belangrijkste resultaten.

De vaccinatiebereidheid van de bewoners is hoog, ruim 75% van de respondenten geeft aan dat deze tussen de 80-100% ligt. Het overgrote deel van de instellingen (ca. 95%) heeft de vaccinaties besteld. 17% van de respondenten geeft aan dat alle bewoners inmiddels de herhaalprik heeft gehad, 55% geeft aan dat 75-99% van de bewoners de herhaalprik heeft gehad. 7% geeft aan dat nog geen enkele herhaalprik is gezet.

Als belangrijkste redenen dat nog niet alle of geen herhaalprikken zijn gezet is dat de uitvoering later gepland staat (25%) en door uitbraken van COVID-19 (35%). Ook bij de optie anders (27%) wordt vaak recente COVID-19 besmettingen als reden genoemd, ook het tijdsinterval met de laatste herhaalprik wordt een paar keer als reden genoemd.

Het registreren van de gezette vaccinaties is redelijk op orde, ruim 55% geeft aan dat alle gezette vaccinaties inmiddels zijn geregistreerd, ruim 30% geeft aan dat 75-99% van de vaccinaties is geregistreerd. Bijna 5% heeft nog geen enkele van de gezette vaccinaties geregistreerd. De respondenten waren tevreden met de informatie vanuit Verenso en het RIVM, voor beiden scoort ruim 70% een 4 of een 5 op een 5-puntschaal.

De meeste respondenten hebben ca. 2 weken geleden gereageerd. Gezien de reacties gaan we ervan uit dat inmiddels nog weer meer bewoners zijn gevaccineerd. Dank voor jullie inzet bij de najaarscampagne! De effecten, voor zover toe te schrijven aan de najaarscampagne, zijn terug te zien in de coronacijfers, deze laten landelijk en in de verpleeghuizen inmiddels een dalende trend zien.

Tot slot maken we graag ook nog van de gelegenheid gebruik om het registreren van de herhaalprikken onder de aandacht te brengen.

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht