23 juni 2022

Start ontwikkeling kwaliteitsstandaarden kortdurende herstelgerichte zorg

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat we zijn gestart met het ontwikkelen van de eerste twee landelijke beschrijvingen van goede zorg voor de kortdurende herstelgerichte zorg voor de thema’s CVA en heupfractuur. In dit ambitieuze project wordt samengewerkt Amsterdam UMC, het Leids Universitair Centrum (LUMC) en Universiteit Maastricht (UM).

Uit het recente onderzoeksrapport ‘Onderweg naar Beter' blijkt dat er in de kortdurende herstelgerichte zorg een grote behoefte is aan beschrijvingen van goede zorg voor de verschillende diagnosegroepen. Verenso wil aan deze behoefte voldoen en is inmiddels gestart met de ontwikkeling van twee multidisciplinaire doelgroep-specifieke beschrijvingen van goede zorg voor kortdurende herstelgerichte zorg.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Amsterdam UMC, het Leids Universitair Centrum (LUMC) en Universiteit Maastricht (UM). Verenso draagt daarbij zorg voor de procesbegeleiding en de universiteiten dragen bij aan de wetenschappelijke onderbouwing. Het project wordt gesubsidieerd door ZonMw binnen het programma 'Beter Thuis' en heeft een looptijd van 24 maanden.

Binnen het project wordt samengewerkt met alle relevante stakeholders, zoals de patiëntenverenigingen, beroepsverenigingen, het netwerk kaderartsen van Verenso en ActiZ. Voor beide onderwerpen (CVA en heupfractuur) wordt een werkgroep geformeerd. De werkgroep Heupfractuur wordt voorgezeten door dr. Leonoor van Dam van Isselt, specialist ouderengeneeskunde en senior onderzoeker (LUMC) en de werkgroep CVA door dr. Jolanda van Haastregt, senior onderzoeker op het gebied van de herstelgerichte zorg (UM). Naast beschrijvingen van goede zorg zullen ook een aantal implementatieproducten worden ontwikkeld, die bij kunnen dragen aan de toepassing van de beschrijvingen van goede zorg in de zorgpraktijk.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen in dit project.

Meer informatie: Else Poot

 

Naar nieuwsoverzicht