24 februari 2022

Update behandeladvies COVID-19

Het behandeladvies COVID-19 is aangepast naar aanleiding van de landelijke versoepelingen waarvan morgen de laatste fase ingaat.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Verwijderd: toevoeging ‘of voor (of na) 1-1-2022’ bij ‘meer (of minder) dan acht weken COVID-19 doorgemaakt’ omdat 1-1-2022 het afkappunt was voor al dan niet een besmetting met de Omikronvariant. Per 1-3-2022 geldt alleen het interval van acht weken.
  • Verwijderd: begrippen ringonderzoek en 1e en 2e ring: met de mildere Omikronvariant en huidig testbeleid is ringonderzoek niet/minder relevant.
  • Gewijzigd: aanhouden van landelijk risiconiveau in plaats van (boven)regionaal risiconiveau. De (boven)regionale besmettingscijfers worden niet meer aangegeven per 100.000 inwoners en zijn daarmee niet meer goed bruikbaar. Wel de bovenregionale besmettingscijfers monitoren en meewegen.
  • Gewijzigd: inzet van preventieve maatregelen vanwege verhoogd risiconiveau mede op basis van proportionaliteit voor individuele of groepen van patiënten waarbij de overwegingen worden beargumenteerd en gedocumenteerd.
  • Verduidelijking opheffen quarantainecohort in geval van testen op dag 5.

Wijzigingen zijn vetgedrukt.

Omdat het huidige landelijke risiconiveau nog steeds op ernstig staat is er vooralsnog geen ruimte om de preventieve maatregelen bij verhoogde prevalentie af te schalen. Het behandeladvies maakt duidelijk bij welk risiconiveau welke preventieve maatregelen worden geadviseerd.

Meer informatie: Else Poot

 

Naar nieuwsoverzicht