27 oktober 2022

Update Verenso/NVAVG Behandeladvies COVID-19

Update Verenso/NVAVG Behandeladvies COVID-19

Er is een update van het Verenso/NVAVG behandeladvies COVID-19 beschikbaar. De meest belangrijke aanpassingen betreffen:

  • Gewijzigd: maatregelen in geval van een uitbraak. Afwegingskader met opties voor het instellen van uitbraakmaatregelen, gebaseerd op een aantal overwegingen.
  • Gewijzigd: gelijkstellen van maatregelen voor bewoners die zijn geboosterd of na 1-1-2022 een infectie hebben doorgemaakt en bewoners waarbij dit niet het geval is.
  • Gewijzigd: uitvoering van bron- en contactonderzoek (BCO) vereenvoudigd door alle bewoners op dezelfde afdeling/unit/woongroep te beschouwen als een nauw contact bij een COVID-19 infectie op deze afdeling/unit/woongroep.
  • Gewijzigd: risico-inventarisatie bij opname/overplaatsing vereenvoudigd.
  • Gewijzigd: actualisering behandelmogelijkheden n.a.v. adviezen SWAB en NHG.
  • Verwijderd: diagnostiek door gebruik van afgifte van Ct-waarde (om een mogelijke herinfectie te bepalen) en serologie
  • Verwijderd: hoofdstukken over maatregelen bij (meerdaags) uitstapje, polikliniekbezoek en een (dreigende) crisissituatie.
  • Gewijzigd: actualisering van terminologie en verwijzingen.

Bij de update van het behandeladvies is gebruik gemaakt van de respons op een vragenlijst die onlangs bij specialisten ouderengeneeskunde en artsen VG is uitgezet. De vragenlijst werd ruim 70 keer beantwoord, waarvoor dank! 72% van de respondenten is specialist ouderengeneeskunde, 17% arts VG. De meeste knelpunten werden ervaren op het gebied van quarantaine, waarbij o.a. werd aangegeven dat men de adviezen met betrekking tot quarantaine niet altijd meer proportioneel acht met de huidige ziektelast. De expertgroep heeft deze en andere ervaren knelpunten meegenomen in bovengenoemde wijzigingen.

Op het gebied van testen kwam uit de vragenlijst naar voren dat in een aantal instellingen de PCR test vervangen is door de antigeensneltest. De expertgroep onderstreept dat de PCR de gouden standaard blijft en adviseert dan ook tegen het vervangen door de antigeensneltest. Door het hoge aantal vals-negatieve uitslagen van deze zelftesten en een verhoogde prevalentie van COVID-19 is de antigeensneltest onvoldoende betrouwbaar voor het uitsluiten van een COVID-19 besmetting. De expertgroep herhaalt het advies om enkel te testen bij klachten.

Op langere termijn zal gewerkt worden aan de algemene opbouw en overzichtelijkheid van het behandeladvies, daar uit de respons op de vragenlijst blijkt dat men onoverzichtelijkheid van het document ook als een knelpunt ervaart.

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht