16 januari 2023

Update COVID-19 vaccinatie richtlijn

Update COVID-19 vaccinatie richtlijn

Recent is weer een update van de LCI-richtlijn COVID-19 vaccinatie verschenen. Het grootste deel van de wijzigingen betreft kleine kinderen. Wel zijn er een drietal algemene wijzigingen:

  • In paragraaf 3.5 is toegevoegd dat bij een medische contra-indicatie voor intramusculaire toediening, zoals bij sommige stollingsstoornissen, subcutane vaccinatie overwogen kan worden.
  • In paragraaf 6.5 zijn een aantal referenties opgenomen naar studies over het gelijktijdig toedienen van een ander vaccin en de invloed op de immunogeniciteit of reactogeniciteit van de vaccins.
  • In paragraaf 8.1 is het telefoonnummer van de medische informatielijn vaccineren van de GGD gewijzigd in 0800 - 70 40. 

Meer informatie: Else Poot

 

Naar nieuwsoverzicht