28 februari 2024

Woord bestuur TvO 1-2024

Dat is het thema van het jaarplan 2024. Iets wat we jaarlijks met elkaar bepalen. De missie van de vereniging geeft ons die focus. En die is nodig ook, want er gebeurt veel aan de landelijke overlegtafels en in de ouderenzorg.

De focus van de toekomst richt zich onder andere op de regionalisering van de zorg. Het was zeer interessant dat ik in januari jl. tijdens een driedaagse zorginnovatiereis met een delegatie bestuurders in de zorg en zorgprofessionals Finland heb bezocht. Finland ging van 320 gemeenten naar 21 regio’s en integreerde eerstelijnszorg, welzijnswerk, ziekenhuis- en ouderenzorg. Elke regio kreeg een pot geld, gebaseerd op de demografie van de populatie. Data speelt daar een belangrijke rol bij. Die data wordt landelijk verzameld en verwerkt. Pfft, dat klinkt fantastisch vanuit onze eigen ervaring met al die verschillende dossiers.

Lees verder

 

Naar nieuwsoverzicht