26 juli 2022

Antibioticagebruik en antibioticaresistentie blijven stabiel

Antibioticagebruik en antibioticaresistentie blijven stabiel

Onlangs publiceerde de SWAB (Stichting Werkgroep Antibioticabeleid) en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de jaarlijkse rapportage NethMap/MARAN 2022. Hieruit blijkt dat de antibioticaresistentie en het antibioticagebruik ten opzichte van de voorgaande vijf jaar stabiel is gebleven in Nederland. Wel is bij bepaalde bacteriën die meestal milde infecties veroorzaken, bijvoorbeeld aan de huid, de resistentie toegenomen in de laatste jaren.

In de langdurige zorg is het antibioticagebruik ook stabiel gebleven. Wel geeft de rapportage aan dat er een grote variatie in totaal gebruik zit tussen verschillende organisaties. Het aantal uitbraken door resistente bacteriën is sinds het begin van de coronapandemie afgenomen. Het is nog onduidelijk wat de effecten van de pandemie op antibioticaresistentie op de langere termijn zijn.

Bekijk de themapagina en de handreiking 'Infectiepreventie en antibioticaresistentie: rol van de specialist ouderengeneeskunde' om meer te lezen over antibioticaresistentie en – beleid, en de taken en verantwoordelijkheden die je hier als specialist ouderengeneeskunde in hebt.

Meer informatie: Else Poot

 

Naar nieuwsoverzicht