Over Verenso
Team Kwaliteit

I. Valstar (Inge)

Beleidsadviseur
I. Valstar (Inge)
Als beleidsadviseur in het team Kwaliteit werk ik aan het programma Richtlijnen Artsen In de Langdurige Zorg (RAILZ). Dit is het programma waarin we, samen met de NVAVG, monodisciplinaire richtlijnen en handreikingen voor artsen in de langdurige zorg gaan ontwikkelen of herzien. Tevens gaan we binnen RAILZ aan de slag met de implementatie van deze richtlijnen en handreikingen.
Neem contact met mij op:
  • ivalstar@verenso.nl
Aanwezig op
  • Maandag
  • Dinsdag
  • Woensdag
  • Donderdag