Over Verenso

Verenso najaarscongres 2021 : Innovatie

1931 Congrescentrum Den Bosch

 Innovatie_web.jpg

Innovatie! We kunnen er niet omheen, want de wereld verandert en de zorg verandert mee. De ouderenzorg misschien wel voorop. Bovendien heeft COVID-19 ons geconfronteerd met situaties die we ons twee jaar geleden niet konden voorstellen. Met druk, angst, verdriet en wanhoop. Maar ook met leiderschap, creativiteit, zingeving en trots.

Ons vak verandert, vernieuwt en innoveert, hoe je het ook wendt of keert. We willen niet veranderen om te veranderen, maar de trein rijdt. Dus: stap op en laat je naar plaatsen brengen waar je niet eerder geweest bent, met nieuwe vergezichten. Gebruik ons najaarscongres daarbij als een tussenstop om het uitzicht te bekijken en even bij te tanken, samen te leren en elkaar te inspireren.

We nemen je 25 november graag mee in de grote ontwikkelingen in de ouderengeneeskunde vanuit het perspectief van de ervaren en de jonge specialist ouderengeneeskunde. Naar vernieuwing in het opleiden, nieuwe manieren van organiseren van zorg voor specifieke doelgroepen, nieuwe posities voor de specialist ouderengeneeskunde. En natuurlijk staan we stil bij wetenschappelijk onderzoek, dat het fundament van ons vakgebied vormt.

Als vereniging blikken we tijdens het najaarscongres ook vooruit. We nemen je tijdens de algemene ledenvergadering daarom mee in de handelingsperspectieven en de positionering van ons specialisme met het oog op de toekomst. Hoe positioneren wij ons nu om klaar te zijn voor 2030? Innovatie op alle vlakken gaat ons helpen een prachtig vak stevig neer te zetten!

We verheugen ons erop je in Den Bosch te zien en elkaar eindelijk - al is het met verstand en enige afstand - weer in levenden lijve te spreken. Of om elkaar via de live-stream te ontmoeten.


Jacqueline de Groot, voorzitter Verenso
Anne Lefèbre, voorzitter congrescommissie