Regiobestuur cluster Randstad Zuid

Het regiobestuur van cluster Randstad Zuid (samenvoeging regio's 's-Gravenhage e.o. en Zuid-Holland-Zuid) bestaat uit:

  • Voorzitter: Norbert Kemp
  • Vice-voorzitter: Tamara Wanner 
  • Penningmeester: Marja Boontje

Overige bestuursleden:
  • Lid: Shirin Jhagru
  • Lid: Sa'eeda Versluijs
  • Lid: Sigmund Valdink
  • Lid: Bart Eigenraam 

 

Komende regiobijeenkomsten

19 juni 2019 - Thema: Niet-westerse culturen in het verpleeghuis

Locatie en tijdstip
WZH Transvaal – Natalstraat 20 in Den Haag
Vanaf 17.30 uur - inloop en Indisch Halal buffet
19.30 uur - start avond 

Aanmelden
In verband met de catering kunt u zich tot en met 10 juni 2019 bij fennavandommelen@gmail.com

Kosten
Mee-eten: 15 euro per persoon (gaarne op tijd arriveren)
Symposium: leden Verenso gratis, overig bel;angstellenden 30 euro
Rekeningnummer: NL09ABNA0488057159, t.n.v. Verenso o.v.v. Regioavond Randstad Zuid 19 juni 2019

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor de specialist ouderengeneeskunde en de verpleegkundig specialist voor 2 punten.

Klik hier voor het programma.