Thema's en projecten

Specialist ouderengeneeskunde in de Zorgverzekeringswet

Na vele jaren van lobbyen zijn wij blij met het resultaat dat de specialist ouderengeneeskunde en de artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG) per januari 2020 overgaan naar de Zvw voor de aanvullende geneeskundige zorg. Het gaat om de zorg voor thuiswonende patiënten zonder Wlz-indicatie.

Later, per 1 januari 2021, gaan ook de verschillende dagbehandelingen, gedragswetenschapper en paramedische zorg uit de subsidieregeling over naar de Zvw. In 2020 blijft deze zorg toegankelijk via de subsidieregeling extramurale behandeling.

Naast de regelgeving per 2020 voor Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de regelgeving Eerstelijnsverblijf (ELV) en Proeftuin kortdurende zorg gepubliceerd.

Standpunten