Regiobestuur cluster Zuid

Het regiobestuur van cluster Zuid (regio's Midden- en Zuid-Limburg, Zuidoost-Noord-Brabant en Noord-Limburg) bestaat uit: 

Regio Midden- en Zuid-Limburg

Voorzitter: Guy Vijgen (treedt af in 2021)
Secretaris: Mathieu Prevoo (treedt af in 2022)
Penningmeester: Daisy Janssen (treedt af in 2021)
Kwaliteitscoördinator: Carla Gubbels

Algemeen bestuurslid
Christophe van Dijken
Noortje Mies

Regio Zuidoost-Noord-Brabant en Noord-Limburg

Voorzitter: Esther Warmerdam 
Secretaris: Annelies Wijnberg 
Penningmeester: Annette van Lier 

Algemeen bestuurslid
Suzanne Arts
Jeroen Beljaars
Malu Gijsbers
Judith Martens
Herold Meijer
Serge Roufs

Bijeenkomsten

15 september 2020 (15.00-17.30 uur)

VIRTUELE Regiobijeenkomst Midden- en Zuid-Limburg 
Nadat onze bijeenkomsten in maart en juni 2020 geannuleerd moesten worden vanwege de COVID-19 uitbraak, willen we u allen toch uitnodigen voor onze volgende regiobijeenkomst op dinsdag 15 september. Wij als bestuur vinden het belangrijk dat we als specialisten ouderengeneeskunde van de regio Limburg contact blijven houden, zeker in deze onrustige tijden. Maar dan wel op een veilige manier. Daarom zal de bijeenkomst dit keer virtueel zijn, via een Zoom-meeting.

Het belooft een divers programma te worden. Zo zal Cees Hertogh de ‘COVID-19 verpleeghuisstudie’ toelichten en zal er een presentatie zijn over de terugblik en vooruitblik op de regionale samenwerking rondom COVID-19. Ook zal er een PICO gepresenteerd worden over het nut van dexamethason bij COVID-19-verdenking in het verpleeghuis. Ten slotte zal de stand van zaken van de Opleiding tot specialist ouderengeneeskund in Maastricht besproken worden.’

T.b.v. accreditatie vooraf aanmelden onder vermelding van naam, functie en big-nummer via de volgende link:  https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Qri1QtRlTnyVb9Qx-zEwXw

Een uitnodiging is u reeds toegezonden via de e-mail.
Aanmelden kan nog steeds, via mail: cgubbels@novicare.nl.

Klik hier voor de agenda van deze dag. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?
Locatie: virtueel, via ZOOM.