Over Verenso

Agenda regiobijeenkomsten Kennemerland-Haarlemmermeer

 

Hieronder tref je de agenda aan van (komende) regiobijeenkomsten.

Op 8 februari 2024 vindt van 17.00-20.30 uur de Verenso regiobijeenkomst Kennememerland-Haarlemmermeer plaats.

Waar
Woonzorgcentrum Velserduin, IJmuiden.

Thema
Achtergrond en ontwikkeling van de CAO-VVT.  De heer J.W. Le Febre, onderhandelaar bij LAD/FBZ zal deze avond als gastspreker aanwezig zijn.

Kosten
De bijeenkomst is gratis voor leden, niet-leden betalen € 10,--. Dit bedrag kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL09ABNA 0488.057.159 o.v.v. je naam + bijeenkomst regio Kennemerland/Haarlemmermeer 8 febr. 2024.

Aanmelden
Aanmelden kun je doen door een e-mail te sturen naar verensoregiokennemerland@gmail.com.

Accreditatie
Accreditatie voor deze avond wordt aangevraagd. Zodra het programma bekend is wordt dit op deze pagina bijgewerkt.