Thema's en projecten

Wet zorg en dwang (Wzd)

Per 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) ingevoerd. De wet moet, samen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), leiden tot kwaliteitsverbetering in de zorg en bijdragen aan het voorkomen van dwang en drang. 

Hoewel het doel van de Wzd niet ter discussie staat, maakt Verenso zich wel zorgen over de uitvoerbaarheid van de wet. De Wzd gaat over de meest kwetsbare mensen in onze samenleving en wij vinden dat dit vraagt om een zorgvuldige implementatie.

Specialisten ouderengeneeskunde streven altijd naar het bieden van verantwoorde en veilige patiëntenzorg. Daarom is het ook zo belangrijk dat de wet uitgevoerd kan worden zoals hij oorspronkelijk bedoeld is. Verenso zal zich blijven inspannen om dit mogelijk te maken.

Vragen over dit dossier?

Neem dan contact op met: 
Roy Knuiman  | Inge vd Stelt

Roy-Knuiman.jpg      Inge-van-der-Stelt.jpg

Nieuws

Standpunten en producten

Activiteiten

Wzd sessies met de IGJ (8 feb + 9 maart 2021) en het CIZ (2 maart + 15 april 2021)
Tijdens de sessies met de IGJ en het CIZ beluisterden deelnemers een presentatie over de Wzd en konden zij vragen stellen aan de inspecteurs/adviseurs. Van beide sessies is een verslag gemaakt en een overzicht van de vragen die achteraf schriftelijk zijn beantwoord door de sprekers. Voor de sessies met de IGJ zijn die hier te vinden en voor de sessies met het CIZ hier. 

Webinars  ‘Vrijwillig door het stappenplan Wet zorg en dwang’ (16 juni 2020, voor SO’s) en ‘Veilig werken met de wet zorg en dwang’ (5 nov. 2020, voor AVG’s)
Op 16 juni  en 5 november werden de live webinars over de Wet zorg en dwang uitgezonden. Om de webinars on-demand te bekijken kun je een gratis code aanvragen voor de Verenso leeromgeving van BSL door te mailen naar wzd@verenso.nl. Heb je al eerder een account voor de leeromgeving aangevraagd voor de Verenso e-learnings? Log dan hier (http://www.bsl.nl/ans) in. De uitzendingen zijn geaccrediteerd voor 1 punt bij ABC1.

Implementatietraject handreiking Wet zorg en dwang (juni 2020-juni 2021)
In juni 2020 startte het éénjarige implementatietraject van de handreiking Wet zorg en dwang. Deelnemers wonen bijeenkomsten bij waarin zij leren over onder andere methodisch implementeren, het oplossen van knelpunten rondom implementatie en de juridische stand van zaken. In juni 2021 zal dit traject worden afgesloten.