Thema's en projecten

Wet zorg en dwang (Wzd)

Per 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) ingevoerd. De wet moet, samen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), leiden tot kwaliteitsverbetering in de zorg en bijdragen aan het voorkomen van dwang en drang. 

Hoewel het doel van de Wzd niet ter discussie staat, maakt Verenso zich wel zorgen over de uitvoerbaarheid van de wet. De Wzd gaat over de meest kwetsbare mensen in onze samenleving en wij vinden dat dit vraagt om een zorgvuldige implementatie.

Specialisten ouderengeneeskunde streven altijd naar het bieden van verantwoorde en veilige patiëntenzorg. Daarom is het ook zo belangrijk dat de wet uitgevoerd kan worden zoals hij oorspronkelijk bedoeld is. Verenso zal zich blijven inspannen om dit mogelijk te maken.

Vragen over dit dossier?

Neem dan contact op met: 
Roy Knuiman  | Inge vd Stelt

Roy-Knuiman.jpg      Inge-van-der-Stelt.jpg

Nieuws

Standpunten en producten

Activiteiten

Meld u aan voor de 2e digitale sessie met de IGJ over de Wzd op 9 maart
Na het succes van de digitale sessie met de IGJ over de Wzd voor leden van Verenso en de NVAVG op 8 februari organiseren we deze sessie opnieuw op 9 maart van 16.00-17.00 uur. Specialistische inspecteurs van de IGJ zullen na een korte presentatie vragen beantwoorden van artsen over de Wet zorg en dwang.

Heeft u de vorige sessie gemist en wil u toch meer weten over bijvoorbeeld het toetsingskader, het aflopen van het overgangsjaar of hoe u moet omgaan met bepaalde onderdelen van de Wet zorg en dwang? Meld u dan nu aan voor deze sessie door te registreren via https://forms.gle/989DwBxNp64Av86HA.

Er is wederom een beperkt aantal plaatsen, dus vol is vol. Mail naar wzd@verenso.nl bij vragen of problemen met registreren. Accreditatie voor 1 punt is aangevraagd bij ABC1. Bekijk hier de flyer.

2 maart: Digitale sessie met het CIZ over de Wzd
Op dinsdag 2 maart is er van 16.00 - 17.00 uur een digitale sessie met het CIZ over de Wzd voor leden van Verenso en de NVAVG. Adviseurs van het CIZ zullen na een korte presentatie vragen beantwoorden van artsen over de Wet zorg en dwang.

Wil u bijvoorbeeld  meer weten over wie een artikel 21/RM/IBS mag aanvragen, hoe het CIZ aanvragen beoordeelt of wat er veranderd is in de meest recente spoedreparatiewetgeving? Meld u dan nu aan voor deze sessie door je te registreren via deze link.

Er is een beperkt aantal plaatsen, dus vol is vol. Mail naar wzd@verenso.nl bij vragen of problemen met registreren. Accreditatie voor 1 punt is aangevraagd bij ABC1.

Bekijk de flyer