Thema's en projecten

Wet zorg en dwang (Wzd)

Per 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) ingevoerd. De wet moet, samen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), leiden tot kwaliteitsverbetering in de zorg en bijdragen aan het voorkomen van dwang en drang. 

Hoewel het doel van de Wzd niet ter discussie staat, maakt Verenso zich wel zorgen over de uitvoerbaarheid van de wet. De Wzd gaat over de meest kwetsbare mensen in onze samenleving en wij vinden dat dit vraagt om een zorgvuldige implementatie.

Specialisten ouderengeneeskunde streven altijd naar het bieden van verantwoorde en veilige patiëntenzorg. Daarom is het ook zo belangrijk dat de wet uitgevoerd kan worden zoals hij oorspronkelijk bedoeld is. Verenso zal zich blijven inspannen om dit mogelijk te maken.

Vragen over dit dossier?

Neem dan contact op met: 
Roy Knuiman  | Inge vd Stelt

Roy-Knuiman.jpg      Inge-van-der-Stelt.jpg

Nieuws

Standpunten en producten

Activiteiten

Webinar ‘Veilig werken met de Wet zorg en dwang’ - 5 november 2020
Op 5 november 2020 van 20.00-21.00 uur wordt de webinar ‘Veilig werken met de Wet zorg en dwang’ uitgezonden. Deze webinar is primair bedoeld voor artsen verstandelijk gehandicapten (AVG), maar iedereen die geïnteresseerd is kan de webinar gratis bekijken. De sprekers zullen het Wzd stappenplan illustreren aan de hand van casuïstiek uit de praktijk van de AVG. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Webinar ‘Vrijwillig door het stappenplan Wet zorg en dwang’ - 16 juni 2020
Op 16 juni om 20.00 uur vond de webinar ‘Vrijwillig door het stappenplan Wet zorg en dwang’ plaats. Gedurende deze live webinar wisselden vier experts met elkaar en met u van gedachten over de Wet zorg en dwang. Via casuïstiek uit de praktijk van de specialist ouderengeneeskunde werd het stappenplan geïllustreerd. Wilt u de webinar terugkijken? Vraag dan een gratis code aan voor de Verenso leeromgeving van BSL via wzd@verenso.nl. Heeft u al eerder een account voor de leeromgeving aangevraagd voor de Verenso e-learnings? Log dan hier in. Voor meer informatie over de webinar, klik hier.

Ondersteuning nodig bij implementatie handreiking Wzd? Wij bieden die graag!
De Wzd en de Wvggz brengen de nodige veranderingen voor specialisten ouderengeneeskunde  en artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG) met zich mee. Verenso en de NVAVG hebben daarom een handreiking voor SO’s en AVG’s in de intramurale setting ontwikkeld. Instellingen kunnen deelnemen aan een traject waarbij zij gedurende een jaar ondersteuning krijgen bij de implementatie van deze handreiking in de intramurale setting. Dit traject is reeds gestart, maar heb je interesse om alsnog deel te nemen? Neem dan contact op via wzd@verenso.nl, dan bekijken we de mogelijkheden om nog in te stromen. We houden uiteraard rekening met de coronamaatregelen, dus bijeenkomsten vinden vooralsnog digitaal plaats. Klik hier voor meer informatie over dit traject.