Thema's en projecten

Geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen in de eerste lijn (GZSP)

GSZP is een vorm van zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen met een complexe zorgvraag in de thuissituatie door Specialisten ouderengeneeskunde en andere behandelaren in nauwe samenwerking met de huisarts en het eigen zorgnetwerk van de patiënt.

De specialist ouderengeneeskunde werkt aan een nieuw evenwicht gericht op het langer thuis wonen met meer kwaliteit van leven, het voorkomen, uitstellen of verkorten van opnames en een goede overdracht naar het verpleeghuis als dat echt nodig is.

Instrumenten die de specialist ouderengeneeskunde hierbij kan inzetten zijn het geriatrisch assessment , advance care planning, multidisciplinaire samenwerking en het huisbezoek om de context van de patiënt te leren kennen en zijn functioneren in het dagelijks leven te beoordelen

In deze rapportage treft u meer informatie over het handelen van de specialist ouderengeneeskunde.

Nieuws
Inspirerende voorbeelden
Publicaties van leden
Conferentie ouderengeneeskunde in de eerste lijn - 17 mei 2018