Kwaliteit

Toetsgroepen

Deadline 14 november 2022 voor accreditatieaanvragen van toetsgroep bijeenkomsten in 2023

Onder toetsgroep wordt verstaan een groep die in een vaste samenstelling bijeenkomt zoals toetsgroepen, FTO, intervisie en supervisie. Een van de reglementair vastgestelde eisen voor accreditatie van toetsgroepen is dat minimaal 6 weken voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de toetsgroep bijeenkomsten plaatsvinden een jaarplan wordt ingediend via PE-online.

Wanneer de aanvraag te laat wordt ingediend, kan deze niet in behandeling worden genomen hetgeen vervelende gevolgen kan hebben voor de herregistratie. Dien daarom voor het komende jaar uiterlijk 14 november 2022 het jaarplan in via PE-online.

Tip: Noteer de deadline alvast in je outlook agenda. Je kunt daarnaast in PE-online jezelf een automatische herinnering laten sturen (bijvoorbeeld 8 weken voor afloop van de indieningstermijn) onder het kopje Organisatie.

Meer informatie: Wendy Hommes-Poucki