Visitatie voor specialisten ouderengeneeskunde die niet aan vakgroepvisitatie kunnen deelnemen: SOz-visitatie
 

Visitatietraject SOz

Het aanbod dat samen met leden en met goedkeuring van het bestuur van Verenso is ontwikkeld bestaat uit een cyclisch proces dat elke vijf jaar wordt doorlopen. Deelnemers aan SOz komen in een ad hoc samengestelde groep van zes tot twaalf personen twee keer bijeen op het bureau van Verenso in Utrecht met een tussenliggende periode van zes weken. U vult thuis een vragenlijst in en vraagt aan samenwerkingspartners feedback op grond waarvan u een concept verbeterplan maakt. Dat alles bespreekt u met elkaar in de groep om het verbeterplan meer toe te spitsen of aan te vullen. In de tweede bijeenkomst melden deelnemers aan elkaar wat de bevorderende en belemmerende factoren zijn bij het realiseren van verbeterdoelen.

Bent u lid van Verenso? Dan bedragen de kosten van visitatie in 2020 € 1.238,84 excl. btw per deelnemende specialist ouderengeneeskunde.  Voor niet Verenso-leden is het bedrag vastgesteld op € 1.404,13 excl. btw per deelnemer. 

Data SOz-visitaties 2020

Maandag 5 oktober 2020 en maandag 16 november 2020 van 14.00 - 18.00 uur te Utrecht
(visitator: Liesbeth Bakker, secretaris: Lauri Faas)

Aanmelden lid                      Aanmelden niet-lid

Note: wilt u s.v.p. bij de betaling aanvinken: iDeal SOz-Visitatie-EIF.  Wanneer u dit niet doet ontvangen u en wij een foutieve aanmelding.

Voorinschrijving data SOz-visitaties 2021

Op dinsdag 20 april en dinsdag 1 juni 2021 vinden de SOz-visitaties plaats. 
(visitator: Kristel Gillisse, secretaris Corinne de ruiter).
U kunt zich via visitatie@verenso.nl voor deze bijeenkomsten aanmelden. Zodra de daadwerkelijke inschrijving geopend is, ontvangt u hierover bericht.

Wilt u zeker zijn van een plek op een specifieke datum? Dan kunt u uw interesse daarvoor kenbaar maken door het sturen van een e-mail aan visitatie@verenso.nl

Waarom biedt Verenso de SOz-visitatie?

Alle specialisten ouderengeneeskunde, ongeacht hun werkplek of eventuele aandachtsgebied, moeten bij herregistratie na 1 januari 2020 aantonen dat ze in de vijf jaar voorafgaand hebben deelgenomen aan externe kwaliteitsevaluatie. Verenso heeft met de vakgroepvisitatie voor een groot deel van de specialisten ouderengeneeskunde een passend aanbod gemaakt om aan deze eis te voldoen. Een kleine groep van specialisten ouderengeneeskunde kan niet aan deze vakgroepvisitatie deelnemen en kiest daarvoor een SOz-visitatie. 

Voor wie is deze vorm van visitatie?

Voor specialisten ouderengeneeskunde die niet aan een vakgroepvisitatie kunnen deelnemen:

  • omdat ze werken als ZZP en niet bij een vakgroep horen;
  • omdat ze wel in loondienst zijn bij een zorginstelling maar niet op het moment dat daar een kleine vakgroepvisitatie plaatsvindt;
  • omdat ze werken in een werkomgeving met minder dan 3 specialisten ouderengeneeskunde (bijvoorbeeld ziekenhuis, hospice e.d.).

Het heeft de voorkeur dat een specialist ouderengeneeskunde, als dat enigzins mogelijk is, aansluit bij de visitatie van de vakgroep waar men werkzaam is. Als dat niet kan, is er de mogelijkheid van de SOz-visitatie. Bij twijfel is het aan het bureau van Verenso om te bepalen of een specialist ouderengeneeskunde aan deze vorm van visitatie kan deelnemen.

Verenso heeft met deze variant op de vakgroepvisitatie als doel:  
  • Een specifieke groep van artsen te ondersteunen bij het voldoen aan de (her)registratie eisen.
  • Een groep en individuele arts op basis van systematische feedback in een veilige omgeving inzicht te geven in sterke en verbeterpunten ten aanzien van de hele breedte van het vak.
  • Deelnemers te inspireren om aan de slag te gaan met hieruit voortvloeiende verbeterpunten.
  • De inspanningsverplichting, de werkvorm, de kosten en te behalen accreditatiepunten zoveel mogelijk gelijk te houden als aan de vakgroepvisitatie.  

Zie ook de factsheet.