Richtlijnen en praktijkvoering

Support Helpdesk Ouderengeneeskunde (SHD)

Een initiatief van Verenso, ActiZ en ANW Nederland


Het aantal coronabesmettingen blijft fors toenemen. Niet alleen in landelijk opzicht, maar ook in de verpleeghuizen. Dat is niet alleen vervelend voor bewoners, maar ook voor zorgmedewerkers en voor u als specialist ouderengeneeskunde. Want het ziekteverzuim neemt toe en daarmee ook de werkdruk. En dan hebben we het nog niets eens over de kerstvakantie die voor de deur staat! Juist nu is het belangrijk om goed voor uzelf te zorgen! Dat is niet alleen belangrijk voor u en uw naasten, maar ook om de kwaliteit van zorg nu en in de toekomst te garanderen. Speciaal voor u is er de Support Helpdesk Ouderengeneeskunde. Deze is niet alleen bedoeld voor crisissituaties, maar kan ook ingezet worden om even rust te bieden of om u de gelegenheid te geven u  te richten op andere zaken die ook aandacht nodig hebben, zoals de reguliere patiëntenzorg. Deze gratis telefonische achterwacht wordt bemand door ervaren specialisten ouderengeneeskunde die klaarstaan om hun collega’s even wat lucht te geven. 

Heeft u nog twijfels? Lees dan eens de positieve ervaring van collega Lyan de Roos.

 

U kunt de Supporthelpdesk 24/7 bereiken op telefoonnummer 085 8086900

 
Hoe werkt het?

De a(n)ios of verpleegkundig specialist/physician assistant belt direct via 085 8086900 (keuze 1) met de dienstdoende specialist ouderengeneeskunde (24/7 bereikbaar). Er kan direct telefonische consultatie gehouden worden. Dit kan zonder vooraf overleg met de SHD gewoon op het moment zelf.

Ook kan de SHD tijdelijk als eerste achterwacht voor de a(n)ios in het dienstrooster ingepland worden en daarvoor kan binnen de organisatie het telefoonnummer 085 8086900 van de SHD gebeld worden. Ook dit hoeft niet van tevoren doorgegeven te worden aan de SHD.

Als de manager, de specialist ouderengeneeskunde of a(n)ios, VS of PA van de organisatie dat wenselijk vindt, kan er ook vooraf even contact zijn met de SHD via 085 8086900 om aan te kondigen dat er gebruik gemaakt gaat worden van de SHD en om eventueel al zaken door te spreken. Ook kunnen dan al de contactgegevens van de eigen specialist ouderengeneeskunde en/of van de manager van de organisatie doorgegeven worden. Dit is geen noodzaak, maar is mogelijk als het voor de organisatie prettiger voelt. Zo nodig kan vanuit de helpdesk contact worden opgenomen met het management over gesignaleerde knelpunten.


Doel

De SHD streeft ernaar de specialist ouderengeneeskunde van de zorgorganisatie te ontlasten doordat de dienstdoende ervaren specialist ouderengeneeskunde van de SHD volledig zelfstandig en telefonisch de supervisie, behandeladvies en mental support geeft. De zorgorganisatie moet wel zelf zorgen dat er een specialist ouderengeneeskunde van de organisatie bereikbaar blijft wanneer er toch overleg of uitrijden nodig is.

 
Voorbeeld


De helpdesk kan bijvoorbeeld ’s nachts als eerste worden gebeld door een basisarts/aios/VS of PA als de dienstdoende achterwacht hoognodig een paar uur moet slapen, zodat deze de dag erna weer fit is om zijn werk zelf voort te zetten. Overdag kan ook gebruik gemaakt worden van de SHD als zich spoedsituaties voordoen waar de specialist ouderengeneeskunde prioriteit aan moet geven boven het bieden van supervisie.

 
Werkwijze


Als de eigen specialist ouderengeneeskunde overbelast dreigt te raken of vaststaat op een corona-afdeling en geen supervisie aan de basisarts of behandeladvies aan de verpleegkundig specialist of physician assistent kan geven, is het mogelijk hen door te verwijzen naar de SHD. Dan overlegt de arts van de SHD hoe lang de helpdesk de achterwacht overneemt. De zorginstelling blijft zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van de medische zorg door zelf een voorwacht en een specialist ouderengeneeskunde achterwacht te bieden, maar deze laatste krijgt meer rust doordat deze pas wordt gebeld als er bijvoorbeeld uitgereden moet worden of als de voorwacht denkt dat toch beter met de eigen achterwacht overlegd kan worden.

 

Meer informatie

De SHD via 085 8086900 of Corinne de Ruiter / Lauri Faas