Supporthelpdesk ouderengeneeskunde (SHD)

Een initiatief van Verenso, ActiZ en ANW Nederland

 

Ondanks dat een groot gedeelte van de verpleeghuisbewoners inmiddels is gevaccineerd, is nog niet overal de rust wedergekeerd. De werkdruk onder specialisten ouderengeneeskunde blijft hoog, ook door uitval/afwezigheid van collega's. Zorg daarom goed voor uzelf! Door goed voor uzelf te zorgen, kunt u vitaal blijven werken. De Supporthelpdesk ouderengeneeskunde is er voor u!

U kunt de Supporthelpdesk ouderengeneeskunde 24/7 bereiken op telefoonnummer 085 8086900. De Support Helpdesk is gratis.

De Supporthelpdesk ouderengeneeskunde (SHD) is niet alleen bedoeld voor crisissituaties, maar kan ook ingezet worden om even rust te bieden of om u de gelegenheid te geven u  te richten op andere zaken die ook aandacht nodig hebben, zoals de reguliere patiëntenzorg. Deze gratis telefonische achterwacht wordt bemand door ervaren specialisten ouderengeneeskunde die klaarstaan om hun collega’s even wat lucht te geven. 

Behoefte aan ervaringen van collega’s? Specialist ouderengeneeskunde Marianne van der Sluijs en aios ouderengeneeskunde Eveline Heesterbeek delen hier hun verhaal.

Doel

De SHD streeft ernaar de specialist ouderengeneeskunde van de zorgorganisatie te ontlasten doordat de dienstdoende ervaren specialist ouderengeneeskunde van de SHD volledig zelfstandig en telefonisch supervisie, behandeladvies en mentale steun geeft. Specialisten ouderengeneeskunde kunnen zo langdurig inzetbaar blijven.

Hoe werkt het?

De a(n)ios of verpleegkundig specialist/physician assistant belt direct via 085 8086900 (keuze 1) met de dienstdoende specialist ouderengeneeskunde (24/7 bereikbaar). Er kan direct telefonische consultatie gehouden worden. Hiervoor is geen overleg vooraf noodzakelijk.

Ook kan de SHD tijdelijk als eerste achterwacht voor de a(n)ios in het (dienst)rooster ingepland worden. Daarvoor kan binnen de organisatie het telefoonnummer 085 8086900 van de SHD gebeld worden. Ook dit hoeft niet van tevoren doorgegeven te worden aan de SHD. De arts van de SHD overlegt dan hoe lang de helpdesk de achterwacht overneemt.

Als de manager, de specialist ouderengeneeskunde of a(n)ios, VS of PA van de organisatie dat wenselijk vinden, kan er ook vooraf even contact zijn met de SHD via 085 8086900 om aan te kondigen dat er gebruik gemaakt gaat worden van de SHD en om eventueel al zaken door te spreken. Ook kunnen dan al de contactgegevens van de eigen specialist ouderengeneeskunde en/of van de manager van de organisatie doorgegeven worden. Dit is geen noodzaak, maar is mogelijk als het voor de organisatie prettiger voelt. Zo nodig kan vanuit de helpdesk contact worden opgenomen met het management over gesignaleerde knelpunten.

De zorginstelling blijft zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van de medische zorg door zelf een voorwacht en een specialist ouderengeneeskunde achterwacht te bieden. Maar deze laatste krijgt meer rust doordat deze pas wordt gebeld als er bijvoorbeeld uitgereden moet worden of als de voorwacht denkt dat toch beter met de eigen achterwacht overlegd kan worden.

Voorbeeld

De helpdesk kan bijvoorbeeld tijdens diensturen als eerste worden gebeld door een basisarts/aios/VS of PA. De dienstdoende achterwacht krijgt hierdoor de gelegenheid om even bij te komen, zodat hij de dag erna weer voldoende fit is om zijn werk zelf voort te zetten.

Overdag kan ook gebruik gemaakt worden van de SHD. Bijvoorbeeld als zich spoedsituaties voordoen waar de specialist ouderengeneeskunde prioriteit aan moet geven boven het bieden van supervisie. Daarnaast kan de SHD overdag ook ingezet worden als achterwacht voor de waarnemende basisarts/aios/VS of PA (denk bijvoorbeeld aan de achterwacht voor een spoedsein/vangnet). De specialisten ouderengeneeskunde krijgen zo de gelegenheid om zich te focussen op andere zaken die hun aandacht hard nodig hebben.

Meer informatie

De SHD via 085 8086900 of  Lauri Faas